Unik möjlighet att förvärva….

Väletablerad kolloverksamhet med storslagen fastighet till salu!

Fastigheten Rämmen 1:144 ligger på en egen halvö med vatten som omsluter nästan hela fastigheten i en magisk friluftsmiljö.

Fastigheten är ca 4 hektar och på fastigheten finns det ett flertal byggnader om totalt ca 1500 m2.

Idag används anläggningen för att bedriva läger och kolloverksamhet på tre olika kollogårdar med ca 50 deltagare på varje kollogård.

Förutom detta används även anläggningen för utbildningar, konferenser, bröllop samt övriga event

Antal ansökningar till kollo har ökat med 209% sedan 2012, och antalet barn som ansökt om plats, men ej får kolloplats, har ökat med 361% under samma period.

Stockholms stad och Nacka kommun upphandlar kollo vart fjärde år. Den senaste upphandlingen gjordes under 2021 för åren 2022 – 2025. Ny upphandling kommer att publiceras i januari 2025 för åren 2026 – 2029. Givet att Utepedagogik bibehåller den volym på antal kolloplatser som Utepedagogik har idag kommer den troliga tilldelningen i upphandlingen 2026 – 2029 bli ca 60 mkr.

I samarbete med grundaren erbjuder vi nu rätt intressent att förvärva fastigheten och rörelsen. Kontakta mig gärna för mer information. Du kan även ladda ned en kortare presentation här.

Kontakt: lars@skarke.se, 0730257304