Säljare är världens bästa yrke!

Ändra synen på försäljning. Försäljning, ja, det är viktigt för mig. Försäljning har alltid legat mig varmt om hjärtat.

Många tror att försäljning är en läggning men det är det inte, det är ett yrke. Sen måste det skapas strukturkapital först, dvs rutiner och processer, inom vilkas ramar försäljningen tar plats.

Sen måste alla i ett företag vara en del i försäljningsarbetet, det var en av de viktigaste insikter vi kom fram till när vi gjorde vårt forskningsprojekt tillsammans med Handels avseende försäljningsprocessen.

Stig Sjöblom skötte arbetet och när vi var klara omsatte vi hela forskningsprojektets insikter i Quality Sales, ett bolag som skulle göra det möjligt att identifiera brister i försäljningsprocessen i HELA företaget.

Vi fick snabbt in många spännande kunder som Envac, SH Bygg, Kvalitetsbygg, osv.

När jag idag inleder en dialog med nya kunder är just försäljningsprocessen en av de saker jag tittar mest på, hur fungerar den, hur fungerar ledningen i försäljningsprocessen, vilka nyckeltal följer man, osv.