Lars Skarke om avslutstekniker

Lite felaktigt tror många att det bara är ”säljare” som ska kunna och bemästra ”avslutstekniker”.

Min personliga uppfattning i frågan är att ALLA i någon form av ledande befattning behöver vara kunniga i försäljning. Detta eftersom det ingår någon form av försäljning i allt vi gör.

Om du har för avsikt att driva en fråga eller ändra någons uppfattning är det självklart viktigt med den underliggande säljprocessen.

Många försöker nog sätta mål för det de vill uppnå men saknar en tydlig process, oftast säljprocess, för hur de ska uppnå sina mål.

Själv har jag arbetat mycket med DABA, men många använder även t.ex. AIDDA. Oavsett vilken metod man använder är det viktigt att förstå var man befinner sig i säljprocessen. Så man vet vilket som är ens nästa steg, samt att man kvalificerar varje steg.

Jag märker ofta att personer i ledande ställning i ett förändringsarbete glömmer vikten av en strukturerad säljprocess,. En strukturerad säljprocess underlättar arbetet med förändring för förändringsledaren…

Quality Sales var säljprocessen en av de viktigaste frågorna vi arbetade med, för alla i ett företag är inblandade i säljprocessen.

Jag kan bara konstatera att vi är alla säljare, och måste vara en del av säljkulturen, alla måste tänka sälj, men strukturerat och med tydligt dokumenterade säljprocesser, som inkluderar avslutstekniker.