Quality Sales International AB

QS Business Consulting var ett innovativt konsulthus med fokus på intäktsgenerering och tillväxt. Den unika processen omfattade datainsamling, sortering, analys, insikter & rekommendationer samt implementering.

Processmodellen utarbetades i ett forskningsprojekt i samarbete med Handelshögskolan.

Vi sammanfattade det i The Book, ladda ner här.

Vi ville med vårt synsätt och vår metodik få verksamheter att bygga sin kundsamverkan utifrån en gedigen insikt och kunskap om sina kunder och kundernas syn på faktorer som skapar värde. Detta gav starkare och mer långsiktiga kundrelationer och därmed högre tillväxt och lönsamhet.

Helhetssynen på försäljning som omfattar företagets hela samverkan med befintliga och nya kunder. Detta är numera en käpphäst för mig i alla bolagsengagemang.

Kärnkompetens var att mäta och analysera förutsättningarna för lönsam tillväxt inom företag och i företags affärsmiljö. Baserat på detta utarbetades rekommendationer, samt strategier för att uppnå målen.

En affärsanalys är komplex och mängder av information ställs i förhållande till varandra för att identifiera de åtgärder som tillsammans ger önskad effekt.

Tolkningen av tillgänglig affärsdata är svår och kräver både erfarenhet och kreativitet.

Många gånger består svårigheten i att välja rätt och relevant information att analysera.

Många av QS konsulterna hade en gedigen erfarenhet av förändringsledning, digitalisering, SEO och kompetensutveckling.

QS gick senare in i Hubbster som noterades på NGM mars 2022. mer om Hubbster i ett eget inlägg.